Bližšie k vzdelaniu aj pre vožíčkarov za pomoci šikmej plošiny Logic v ZŠ Fiľakovo

Bližšie k vzdelaniu aj pre vožíčkarov za pomoci šikmej plošiny Logic v ZŠ Fiľakovo