Zvislá zdvíhacia plošina – riešenie menšej bariéry