Bezbariérový výťah pre imobilných – ako si vybrať dodavateľa?

Domáci výťah na prekonávanie bariér Aritco 4000

Aritco 4000 – domáci výťah pre imobilných

V tomto článku by sme sa chceli viac pozrieť na kritériá výberu správneho dodávateľa vášho bezbariérového riešenia, resp. zdvíhacieho zariadenia pre telesne postihnutú osobu.

Dnes, tak isto ako v každom inom odvetví aj v tejto oblasti vám vie ponúknuť predaj výťahu pre imobilných kde-kto. Ak si zadáte do „google“ výrazy ako výťah na schody alebo schodolez, tak zistíte, že subjektov ponúkajúcich tieto zariadenia je na Slovensku naozaj mnoho. Niektoré z nich ponúkajú tieto zdvíhacie zariadenia bez akejkoľvek odbornej spôsobilosti na montáž a servis „vyhradených zdvíhacích zariadení“.

Je dôležité si uvedomiť, že zdvíhacie zariadenia pre imobilných sú špeciálne výťahy, ktorých montáž a revízie môže vykonávať len právnická alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie od notifikovaného orgánu ako napr. Technická inšpekcia alebo TUV. Je to presne to isté ako pri vyhradených technických zariadeniach plynových (napr. plynové kotle) alebo tlakových, kde je požadovaná spôsobilosť a príslušné vzdelanie dodávateľa. Mnoho klientov si túto skutočnosť neuvedomuje a nechá si zdvíhacie zariadenia namontovať subjektmi, ktoré takúto spôsobilosť nemajú, čím idú do rizika, že ich zdvíhacie zariadenie nebude namontované a servisované správne a hlavne bezpečne.

Netreba zabúdať, že sa jedná hlavne o vašu bezpečnosť a to aj po rokoch používania plošiny či výťahu pre imobilných. Zo strany dodávateľa, ktorý túto činnosť vykonáva takpovediac „načierno“ je takýto hazard s klientmi absolútne neospravedlniteľný. Odporúčame vždy predtým, ako si u niekoho niečo objednáte, vypýtať si živnostenské oprávnenie pre danú činnosť, výpis z OR a tiež dokument oprávnenia na montáž a servis zdvíhacích zariadení pre imobilné osoby. Ak to má niektorá firma problém niečo z tohto zdokladovať, nedoporúčame pokračovať v kúpe ďalej a radšej treba vyhľadať firmu s takýmto oprávnením.

Ďalším dôležitým kritériom pri výbere dodávateľa bezbariérového výťahu je aj to, akým spôsobom a v akom rozsahu poskytuje ten ktorý dodávateľ aj služby spojené s potrebami a požiadavkami po predaji zariadenia. Tu treba byť tiež opatrný a nenechať sa zlákať len prvoplánovými obchodnými praktikami či najnižšou cenou. Uvedomte si, že vaše zdvíhacie zariadenie neinštalujete len po dobu záruky, ale plánujete ho využívať celý život. Tu je aspekt servisu a bezpečnosti prevádzky zariadenia veľmi dôležitý. Nejedná sa o spotrebný tovar typu mobilný telefón či počítač, ktorý po štyroch rokoch jednoducho morálne zastará alebo sa pokazí a už nie je možné ho opraviť ani zohnať náhradné diely, len kúpiť nový. V prípade výťahu alebo plošiny pre imobilných sa životnosť a plná funkčnosť očakáva na úrovni dekády až dvoch. Pravdaže závisí veľmi aj na kvalite výrobkov, keďže aj v tejto oblasti sa ku nám dostáva veľa produktov z Číny a iných nekvalitných zariadení s neodskúšanou históriou a vývojom. Druhou otázkou na potenciálneho dodávateľa vášho výťahu by malo byť teda, akým spôsobom zabezpečia servis a pravidelné odborné revízie zariadenia.

Nie je problém niečo predať, ale aj prevziať zodpovednosť za technický servis a starostlivosť o zákazníka aj po predaji, nehovoriac o službách ako nonstop vyprosťovanie osôb z výťahov alebo zdvíhacích zariadení v rámci celej SR. Toto je schopná zabezpečiť len firma, ktorá má organizáciu a sieť servisných pracovníkov, ktorí držia pohotovosť pre dané služby. Prax je taká, že uvedené služby nedokážu zabezpečiť väčšinou tie subjekty, ktoré majú predaj zdvíhacích zariadení len ako doplnkovú činnosť na spestrenie svojej hlavnej ponuky. Tu je riziko toho, že takáto firma nebude ochotná a schopná vynaložiť finančné prostriedky na uvedené služby po predaji, pretože sa jej to jednoducho neoplatí a nemá na to personál. Avšak klienti takejto firmy zostanú na konci dňa bez adekvátnej technickej podpory a to nehovoriac o promptnosti, ktorá je pre telesne postihnutú osobu odkázanú na svoju pomôcku každý deň tak dôležitá.

Tretím hlavným kritériom pri výbere toho správneho dodávateľa zdvíhacieho zariadenia pre imobilné osoby je kvalita čiže bezpečnosť a spoľahlivosť samotných produktov. Pri tomto kritériu je asi najlepším spôsobom ako si ho overiť opýtať sa známeho alebo inej osoby, ktorá od tejto firmy už zariadenie používa dlhšie. Ak takúto osobu sami nepoznáte, je dobré si od danej firmy vypýtať aspoň 2-3 kontakty na ľudí najlepšie vo vašom okolí, ku ktorým nie je problém zájsť a pospytovať sa na referencie daného zariadenia a firmy. Tento zákazník vám povie najlepšie ako je spokojný s produktom, ale i s prístupom firmy a prípadným servisom. Naozaj to za to stojí opýtať sa niekoho prv než ku kúpe pristúpite, predsa len, jedná sa o vec v hodnote niekoľko tisíc eur a ako sme už spomenuli, na relatívne dlhý čas užívania. Po kúpe je už spravidla neskoro a všetky nedostatky, ktoré nastanú, je už následne veľmi ťažké riešiť, keďže realita je taká, že každá firma zastupuje iného výrobcu a málo kto je oprávnený alebo schopný opravovať a dodávať náhradné diely k zariadeniu, ktoré on sám nedodal.

Toľko teda ku základným kritériám výberu správneho dodávateľa. Veríme, že tieto informácie budú pre vás užitočné a pomôžu hlavne vám, ktorí tieto pomôcky pre imobilných využívate.