Ako sme inštalovali šikmú schodiskovú plošinu pre Lekáreň CENTA v Bytči

Šikmá plošina pre imobilných pre lekáreň v Bytči

Schodisková plošina Logic predstavuje moderné inovatívne bezbariérové zariadenie pre imobilné osoby, akiste, i matky s deťmi. Svojím príjemným vzhľadom vytvára na schodisku diskrétny a nenápadný dojem. Ide o samoobslužné zdvíhacie zariadenie, čím môže byť imobilná osoba úplne samostatná .

 Zdanie klame, plošina to zachraňuje

Na prvý pohľad môžete mať po zhliadnutí fotografií pocit, že ide o bezproblémový bezbariérový prístup do lekárne, keďže budova pôsobí moderne a zrekonštruovane Očakáva sa teda od nej aj aspekt bezbariérovosti, ktorý je väčšmi žiadúcou požiadavkou verených priestranstiev.

Hoci je budova staršia, je zrekonštruovaná. Hneď pri vstupe do budovy môžete zbadať historické prvky, ako i celé prevedenie. Akiste, nedá si nevšimnúť schody, bariéru, ktorú sme prvotne vnímali ako hotovú vec. Narážame na riešenie bezbariérovosti, ktoré však v tomto prípade “chýbalo”.

Nosným cieľom tohto celého projektu Lekárne CENTA v Bytči  bolo vyriešenie tejto prekážky. Po vzájomnej dohode, návrhu a zohľadnení všetkých aspektov do úvahy sme ako najvhodnejšie riešenie zvolili šikmú schodiskovú plošinu, ktorá je ideálna pre vozíčkarov, ale i matky s kočíkmi a pod.

Výťah na schody dnu i von

Či už ide o exteriér alebo interiér, plošinu vám namontujeme v oboch prípadoch. Vodiaca koľajnica schodiskovej plošiny Logic sa dá ukotviť do steny, ale i do schodov pomocou samonosných stojok.

Riešenie na mieru

V tomto prípade sme pri situovaní plošiny pre vozíčkarov postupovali logicky. Umiestnenie je ozaj premyslené. Ako môžete sami postrehnúť, výťah a schody sa nachádzajú mimo vstupných dverí. Hlavný dôvod je ten, aby sa počas čakania na aktivovanie plošiny akýmkoľvek spôsobom nebránilo v prechádzaní, resp. celkovej mobilite ostatných návštevníkov lekárne. Zabezpečí sa tak bezproblémový pohyb všetkých osôb v budove.

Myslíme dopredu

Na fotografiách môžete vidieť, že plošina je umiestnená v rohu, čo značí, že je v tieni a je dostatočne chránená pred letnými páľavami, ktoré by ju mohli, vzhľadom na to, že ide o materiál z kovu, pokojne rozpáliť. Pre používateľov by tak mohla byť nebezpečná a vytvárali by sa pri jej manipulácii zbytočné riziká.

Práve na tomto príklade môžete vidieť, ako postupujeme pri stratégii projektov. Pri vytváraní finálnej podoby projektu berieme do úvahy mnohé hľadiská, a samozrejme, premýšľame o krok vpred, aby sme spoločne s vami vytvorili riešenie, ktoré bude zodpovedať praktickému, zmysluplnému a kvalitnému užívaniu. Dávame si na každom jednom projekte záležať a venujeme mu dostatok času, aby nešlo o prvoplánový zámer, ale ideálne riešenie pre to ktoré prostredie.

Zaručená istota

Schodisková plošina je zabezpečená aj náhradným zdrojom (batériou). Zdvíhacie zariadenie môžete preto využívať aj počas výpadku elektrickej energie. Rovnako na bezpečnosti pridáva aj fakt, že plošina je napájaná na nízke napätie. Ide tak o ochranu detí v prostredí, ako napríklad v školách, domácnostiach či iných inštitúciách.

Verejný záujem

Opäť môžeme hovoriť o prezentácii projektu vo verejnom záujme, keďže ide o lekáreň využívanú širokou verejnosťou. Preto môžeme považovať vytvorenie bezbariérového prístupu za nesmierne potrebný a žiaduci krok, ktorý sprístupni priestory lekárne aj zdravotne znevýhodneným

Cena výťahu na schody

Konečná cena plošiny pre vozíčkarov nie je jednotná, keďže závisí od viacerých vlastností, ako napríklad počet schodov, dĺžka dráhy, rozmery podlahy a iné. Ide o faktory, ktoré je nutné prísť pred samotnou realizáciou namerať, odkonzultovať možnosti daného riešenia, a až následne je možné stanoviť cenu. Tak sme postupovali aj pri lekárni, kde sme spoločnou spoluprácou vytvorili bezbariérový vstup pre vozíčkarov a matky s deťmi.

Sme tu pre vás

Ponúkame vám využiť našu bezplatnú obhliadku, ako aj zameranie projektu kdekoľvek na Slovensku. Ak máte akékoľvek otázky, chcete sa bližšie informovať či poradiť, neváhajte nás kontaktovať na bezplatnej infolinke 0800 199 060 alebo nám napíšte do nášho kontaktného formulára, ktorý nájdete tu:


    Máte záujem o podobné riešenie? Napíšte nám.

    „Spoločnosť VELCON spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás prostredníctvom mailu, prípadne pri uvedení telefónneho čísla, telefonicky. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@velcon.sk alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.“

    Pomôžeme vám aj s vybavením štátneho peňažného príspevku pre ŤZP na kúpu zdvíhacieho zariadenia.