Už aj Obchodné centrum v Gelnici má bezbariérový vstup

Tí, čo nás poznáte, už veľmi dobre viete, že my vo Velcone sa už dlhé roky snažíme pomáhať vytvárať bezbariérové prístupy tam, kde je to potrebné. Čiže v podstate všade. Bezbariérové schodiská, stoličkové výťahy,  šikmé schodiskové plošiny, zvislé zdvíhacie plošiny, schodolezy, ale aj množstvo iných produktov pre Vás inštalujeme a prispôsobujeme čo najviac na mieru u Vás doma, v zamestnaniach, v rehabilitačných centrách, v nemocniciach, v školách,…

 

Každou inštaláciou sme o krôčik bližšie ku celkovej bezbariérovosti

 

Veľmi teší, keď si ľudia so srdcom na správnom mieste uvedomujú ako veľmi takéto debariérizovanie môže mnohým zjednodušiť inak náročný a neraz zbytočne komplikovanejší život. Preto sme vždy úprimne radi, keď sa vo verejnom priestore nahlas uvažuje, rozpráva a nakoniec úspešne realizuje debarierizácia.

Teraz sme sa tešili o to viac, lebo sme vytvorili bezbariérový prístup do verejného priestoru, kde je naozaj veľmi vysoký dennodenný pohyb množstva ľudí. Šikmú schodiskovú plošinu Logic sme inštalovali pred Obchodné centrum v Gelnici. Imobilné osoby tak konečne majú o čosi jednoduchší vstup a vychádzanie z tohto praktického nákupného centra a dokážu si tak svojpomocne zariadiť potrebné veci.

 

 

Prečo sme zvolili práve tento bezbariérový vstup?

Po dôslednom zvážení so zadávateľom, prejdení si jeho očakávaní, možností a funkčnosti sme sa spoločne zhodli, že výťah Logic bude tá správna voľba, lebo ide o:

 • moderné bezbariérové riešenie,
 • diskrétny dizajn,
  • ako vidíte aj na priložených záberoch, tento výťah na schody pôsobí veľmi elegantne, nenápadne a nie je rušivým elementom na schodisku – ani pre okolitých chodcov,
 • samoobslužné zariadenie,
  • imobilná osoba ju dokáže bez problémov ovládať sama – pomocou tlačidiel nachádzajúcich sa priamo na plošine, a nevyžaduje tak pomoc cudzej osoby,
 • bezpečnosť,
  • plošina sa napája na nízke napätie, tzn. je vhodná aj do priestorov s deťmi či starými ľuďmi,
 • náhradný zdroj (batéria),
  • ktorý zabezpečuje chod schodiskovej plošiny aj v prípade výpadku elektrického prúdu,
 • exteriérová inštalácia,
  • no v prípade záujmu túto šikmú schodiskovú plošinu vieme inštalovať aj do interiéru, preto po nej pomerne často siahajú aj,
 • variabilné možnosti kotvenia vodiacej koľajnice,
  • ako vidíte, my sme na túto dráhu použili 6 samonosných stojok, ktoré sme osadili priamo do schodov,
  • v prípade potreby sa však dá kotviť ju aj do steny,
 • variabilné možnosti rozmerov podlahy,
  • naše výťahy sa vždy snažíme čo najviac prispôsobiť Vašim podmienkam, priestorovým možnostiam a očakávaniam,
 • rýchle dodanie,
  • neraz aj ihneď, prípadne v priebehu niekoľkých dní,
 • optimálna cena výťahu na schody,
  • samozrejme, ako pri väčšine našich produktov, aj v prípade výťahu na schody Logic sa cena nedá stanoviť fixne. Vždy sa odvíja od množstva sprievodných faktorov ako napr. od dĺžky vodiacej koľajnice, spôsobu kotvenia a i.

 

Viete, je skvelé pracovať v prajnom prostredí a s uvedomelými ľuďmi. Napriek tomu že dnes sa mnohé moderné nákupné centrá stavajú už aj s prihliadnutím na debarierizáciu, stále tu ostáva nemalá časť tých, ktoré to musia riešiť dodatočne. Čím je väčší záujem a snaha, s akými nás oslovilo a nákupné centrum v Gelnici, tým bude aj život pre mnohých nás príjemnejší, jednoduchší, kvalitnejší a radostnejší. Lebo myslieť na iných a pomáhať im je vždy super krokom, ktorý vnímame ako veľkú nádej do budúcna.