Šikmá schodisková plošina? Na toto si dajte pri výbere pozor!

Šikmá schodisková plošina je výbornou investíciou do zlepšenia kvality života imobilného pacienta. Aj preto by ste si pri výbere a následnej kúpe správneho zdvíhacieho zariadenia mali pozorne zvážiť nasledujúce faktory:

velcon

šikmá schodisková plošina od Velcon

 

 

 

 
1.  Na akom princípe je založený pohon šikmej schodiskovej plošiny?
Najbezpečnejší a najkvalitnejší pohon plošín je záberom ozubeného kolesa do dierovanej koľajnice prostredníctvom samo-svornej prevodovky so zachytávačom.

Ako je to pri plošinách V64, V65 a Logic, ktoré ponúka VELCON?

Pohon: Záberom ozubeného kolesa do hrebeňovej tyče, prostredníctvom samo-svornej prevodovky.

Motor: 0,7 kW umiestnený na plošine, vybavený elektromagnetickou brzdou pre prípad výpadku el. prúdu a prispôsobený pre ručné núdzové ovládanie.

Zachytávač je mechanického typu s progresívnym záberom. Do činnosti ho uvedie obmedzovač rýchlosti. Celý mechanizmus funguje nezávisle na pohone po vlastnej hrebeňovej tyči a vodiacej koľajnici.

2. Aké bezpečnostné prvky plošina obsahuje a či je vybavená mechanickými aj elektronickými bezpečnostnými prvkami pre bezpečnosť prepravovanej osoby počas jazdy?

Ako je zaručená bezpečnosť pri plošinách od VELCONu?

Zachytávačom mechanického typu s progresívnym záberom. Bezpečnosť prepravovanej osoby je zaručená nasledujúcimi bezpečnostnými prvkami: Nízke napätie v ovládacích obvodoch, vyššie popísaný zachytávač, ochranné tyče (automatické a mechanické blokovanie počas jázd, nájazdové rampy, ktoré zabezpečia vozík proti pohybu a uľahčia nájazd v staniciach (automaticky a mechanicky blokované počas jazdy), pevná bezpečnostná tyč pre pridržanie, bezpečnostné STOP-tlačidlo na plošine, bezpečnostné mikrospínače dojazdu a extra dojazdu.

Bezpečnosť počas jazdy je garantovaná bezpečnostnými systémami proti nárazu, pricviknutiu a zachyteniu predmetov. Na požiadanie je možné dodať zadný kryt vodiacej koľajnice, akustický signál pohybu, svetelný maják.

3. Aký je potrebný elektrický prívod, špecifikácia elektrického napájacieho napätia k plošine? Je napájací kábel vedený vo vnútri vodiacej koľajnice, prípadne, je plošina napájaná 24V DC pre nabíjanie batérií – sú to bezpečné spôsoby napájania?

Ako je zaručená bezpečnosť pri plošinách od VELCONu?
Napájacie napätie pri V64: 230V jednofázovo v obvodoch trakčného zariadenia a 24V DC v ovládacích a pomocných obvodoch – tie sú napájané z transformátora umiestneného vo vnútri plošiny. Napájanie je k plošine privádzané káblom neseným reťazou v zakrytovanom priestore.

Napájacie napätie pri V65 a Logic je 24V DC vedených z bezpečnostného transformátoru, do ktorého je prívodné napätie 230V monofáza.

4. Je plošina s dráhou so zákrutami alebo zmenami sklonu vybavená náhradným (núdzovým) zdrojom pri výpadku elektrického prúdu počas jazdy?

Ako je zaručená bezpečnosť pri plošinách od VELCONu?

Plošina V65 ktorá je určená aj do zákrut a zmien sklonu dráhy, je napájaná prívodným napätím 24V od transformátora do batérií, ktoré sú neustále dobíjané, pokiaľ je plošina v hornej alebo dolnej stanici. Batérie slúžia aj ako náhradný zdroj pre pohon plošiny aj v prípade výpadku elektrického prúdu. Plošiny sú taktiež vybavené možnosťou ručného (núdzového) posuvu.

5. Aké materiály sú použité pri výrobe plošiny a je plošina v externom prostredí vybavená protikoróznymi materiálmi?

Ako je zaručená bezpečnosť pri plošinách od VELCONu?
Naše plošiny sa inštalujú vo verziách na vonkajšie aj vnútorné prevedenie. Plošiny sú vybavené vonkajšími krytmi z nehorľavého materiálu odpudzujúceho vodu a vlhkosť, čo znemožňuje korodovanie zariadenia. Pri vonkajších prevedeniach sú plošiny vybavené krytím IP54 proti vlhkosti aj vo vnútri prístrojovej časti. Vodiaca koľajnica je vyrobená z ocele s povrchovou úpravou kataforéza a náterom odolným voči poveternostným podmienkam.

6. Spôsob ukotvenia dráhy a prevedenie vodiacej koľajnice

Ako je zaručená bezpečnosť pri plošinách od VELCONu?

Uchytenie je urobené štandardným spôsobom do schodov prostredníctvom stojok kotvených rozťažnými alebo chemickými hmoždinkami. Na požiadanie je možné urobiť uchytenie do steny alebo samonosné kotvenie v prípade inštalácie plošiny vo voľnom priestore. Koľajnica je dvojitá s hliníkovou výplňou.(pre V64 a V65). Pri plošine Logic je vodiaca koľajnica vyrobená komplet z hliníka.

Máte viac otázok ohľadom šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných?

Informujte sa na bezplatnej telefonickej linke 0800 199 060 ešte dnes.


    Máte záujem o podobné riešenie? Napíšte nám.

    „Spoločnosť VELCON spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás prostredníctvom mailu, prípadne pri uvedení telefónneho čísla, telefonicky. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@velcon.sk alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.“