Bližšie k vzdelaniu aj pre vožíčkarov za pomoci šikmej plošiny Logic v ZŠ Fiľakovo

Bližšie k vzdelaniu aj pre vožíčkarov za pomoci šikmej plošiny Logic v ZŠ Fiľakovo

Jednu z nedávnych inštalácií sme realizovali vo Fiľakove. Išlo o základnú školu, ktorá nemala vytvorený bezbariérový prístup. Rozhodli sa však o kompenzačnú pomôcku pre zdravotne znevýhodnené deti, ktoré musia pri vstupe do školy prekonávať túto bariéru.

Bezbariérový prístup

Už v minulosti sme priniesli ukážky inštalácií (preklik), kde sme boli svedkami, ako dokáže pár schodov brániť pri každodennom štúdiu. Aj ZŠ Fiľakovo je dôkazom, ako dokáže debarierizácia 5 schodov vytvoriť ideálnu cestu k vzdelaniu.

Ďalšia inklúzia opäť na dosah

Za celú spoločnosť Velcon sme nesmierne vďační, že práve prostredníctvom nášho zdvižného zariadenia môžeme byť súčasťou stále aktívnejšej práce v otázkach inklúzie, resp. vytvorenia adekvátneho prístupu aj znevýhodneným skupinám k vzdelaniu. Umiestnením šikmej schodiskovej plošiny sa hendikepované deti nemusia pasovať s náročným a nezvládnuteľným prístupom, ktorý by im bránil v dôstojnom a kvalitnom vzdelávaní.

Čoraz väčšmi sa i v našej krajine derie na povrch pálčivá téma, ktorou je práve spomínaná inklúzia. Ide o nastavenie a vytvorenie dôstojných podmienok pre všetky deti bez rozdielu na ich sociálne prostredie či zdravotné znevýhodnenie. Preto aj architektonické bariéry patria medzi zásadné problémy, ktorým sa je nutné venovať.

Schodiskový výťah, alebo šikmá plošina? Navrhneme vám ideálny projekt

Šikmá schodisková plošina Logic predstavuje moderné bezbariérové zariadenie pre zdravotne znevýhodnených či imobilných. Zdvižné zariadenie pôsobí diskrétne a nenápadne, čím si získa isté umiestnenie v akomkoľvek prostredí (v exteriéri i interiéri).

Každodenný zaručený výkon

Šikmá schodisková plošina je extrémne odolná, čím je pripravená každodenne zvládnuť veľké množstvo presunov. Ruka v ruke tak inštalácia tejto novej plošiny ZŠ Fiľakovo prináša možnosť prijať aj nových žiakov školy.

Bezbariérové riešenia, ktoré sú vždy ušité na mieru

V prípade tohto zdvižného zariadenia sme pri ukotvení použili tzv. stojky, ktoré sme upevnili priamo do schodiska. Rovnako tak si môžete všimnúť aj plachtu, tá svojimi krycími vlastnosťami chráni zariadenie, čím mu predlžuje životnosť. Myslíme na všetko, záleží na trvácnosti a funkčnosti každého jedného produktu.

Čo hovoria dôležité detaily o tomto projekte šikmej schodiskovej plošiny?

Schodisková plošina Logic disponuje prechodovými lištami – tie sú nastavené tak, že v spodnej stanici sa všetky tri lišty otvoria, zatiaľ čo v hornej len tie bočné, aby sa zabezpečil plynulý a bezpečný prechod zo šikmej plošiny na podestu.

V spodnej stanici sa tak vytvorí veľký manévrovací priestor do 3 smerov, čím sa imobilnej osobe bude na invalidnom vozíku ľahšie nastupovať a vystupovať. Naopak, hore umožní tento premyslený systém jednosmerný výstup a nástup s maximálnou bezpečnosťou.

Cena šikmej schodiskovej plošiny

Ako pri každom jednom projekte, aj pri tomto zdvižnom zariadení je finálna cena neurčitá, keďže závisí od viacerých vlastností a parametrov. Tie závisia od vašich preferencií a požiadaviek vo vašej domácnosti či inštitúcii.

Ak vás však zaujíma cenová ponuka, odporúčame vám využiť našu bezplatnú obhliadku a zameranie projektu po celom Slovensku. Stretneme sa, porozprávame a vyberieme najlepšie možné riešenie pre vaše bezbariérové schodisko.

 


    Máte záujem o podobné riešenie? Napíšte nám.

    „Spoločnosť VELCON spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás prostredníctvom mailu, prípadne pri uvedení telefónneho čísla, telefonicky. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@velcon.sk alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.“