Už aj priestory VÚC Žilina sú bezbariérové za pomoci Schodiskovej plošiny

Bezbariérové schodisko VÚC úrad v Žiline

Tešíme sa, že inštitúcie verejnej správy si neustále uvedomujú potrebuje debarierizovať svoje priestory. Dôkazom je aj náš nedávny článok o SOŠ v Žiline, tentokrát však ide o praktický ukážku, ako sa i úrad VÚC v Žiline popasoval s takýmito výzvami vo svojej budove, sfunkčnil a debarierizoval svoje priestory pre imobilných klientov.

Plošina pre vozíčkarov i mamičky s kočíkmi

Táto šikmá plošina je prioritne určená pre imobilných ľudí, ktorí sú odkázaní na vozík. Rovnako však slúži pre mamičky s kočíkmi, ktoré určite ocenia zjednodušený pohyb vo verejných priestranstvách.

Bezpečnosť na prvom mieste

Oceniteľné detaily tejto zdvíhacej plošiny pre imobilných zodpovedajú vysokej bezpečnosti. Ako môžete vidieť aj na fotografiách, všetky tri strany plošiny majú vyklápateľné hrany. Avšak, len v prípade nastupovania (v spodnej stanici) vytvárajú voľný priestor pre nastupovanie a vystupovanie. Máme na mysli voľný výber, z ktorej strany na plošinu nastúpite, je to len a len na vás. Počas jazdy sa už hrany ale sklopia dohora, čím vytvoria samozrejmý bezpečnostný prvok pred potencionálnou hrozbou zošmyknutia sa vozíka či kočiara z plošiny.

V hornej stanici sa vyklopí len jediná časť, aby človek skutočne vystúpil jedinou možnou správnou stranou a nebol vystavený žiadnemu riziku pádu zo schodov.

Výťah na schody

Schodisková plošina LOGIC pre imobilné osoby predstavuje inovatívne bezbariérové zariadenie. Dizajn a celkové prevedenie výťahu pôsobí na schodisku diskrétne a nenápadne, čo určite ocenia všetky verejné inštitúcie. Ide o obľúbený model na trhu, ktorého technická stránka, bezpečnosť, ako aj dizajn zodpovedajú ozajstnému pokroku. Spoľahlivosť schodiskovej plošiny vám zaručujeme aj pri nadmernom každodennom používaní.

 

 

Štíhly dizajn ocení každý

Ako môžete vidieť na fotografiách, zdvíhacia plošina je v tomto prípade zabudovaná na pomerne širokých schodoch. Akiste, v týchto časoch, keď sa zhromažďuje kdekoľvek menej ľudí, je táto skutočnosť síce neaktuálna, avšak, chceme poukázať, že v prípade väčšieho množstva ľudí bude úzke prevedenie plošiny pozitívnym vplyvom vo verejných budovách. Ušetrí sa miesto, prechod, ako i uľahčí celková mobilita v oblasti schodov, kde sa nachádza samotná schodisková plošina.

Samostatnosť a jednoduchosť

Schodisková plošina LOGIC ako zdvíhacie zariadenie predstavuje pre imobilných úplnú samostatnosť. Ľudia tak nebudú odkázaní na akúkoľvek fyzickú pomoc, ktorá by im mohla brániť v presune.

Riadenie, ako aj celková obsluha plošiny sa vykonáva pomocou tlačidiel (tie sú umiestnené priamo na plošine) alebo pomocou ovládača plošiny (ten je prepojený káblom priamo s plošinou).

 

Bezbariérové schodisko VÚC úrad v Žiline

 

Cena výťahu závisí od viacerých faktorov

Finálna cena nie je jednoznačná, závisí totiž od dĺžky vodiacej koľajnice, počtu a typu zákrut, parkovacích zákrut, spôsobu ukotvenia a ďalších iných vlastností.

Ak vás zaujíma cenová ponuka, odporúčame vám využiť našu bezplatnú obhliadku a zameranie projektu kdekoľvek na Slovensku. Pokúsime sa tak spoločne vytvoriť čo najlepšie riešenie pre bezbariérovú mobilitu. V prípade záujmu sa nám ozvite na bezplatnú infolinku 0800 199 060, alebo nám napíšte na velcon@velcon.sk.

Obhliadka, ako aj vypracovanie cenovej ponuky je bezplatné.  V prípade záujmu vieme pomôcť aj s vybavením štátneho peňažného príspevku pre ŤZP na kúpu zdvíhacieho zariadenia.

 


    Máte záujem o podobné riešenie? Napíšte nám.

    „Spoločnosť VELCON spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás prostredníctvom mailu, prípadne pri uvedení telefónneho čísla, telefonicky. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@velcon.sk alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.“